Mystery shopping

guidance

MYSTERY SHOPPING, alebo tiež UTAJENÝ NÁKUP. Potrebujete si overiť, ako sa vaši zamestnanci správajú k zákazníkom, keď ich nevidíte? Potrebujete si zistiť slabé a silné stránky konkurencie, alebo iba zmapovať konkurenciu vo vašom okolí, pred otvorením novej prevádzky?

 Nie ste si istí, že vaši zamestnanci postupujú podľa firemných štandardov?

  1. Nie ste si istí, že vaši zamestnanci využívajú všetky informácie a znalosti v prospech uzatvorenia obchodného prípadu?
  2. Chcete vedieť slabé a silné stránky jednotlivých zamestnancov?
  3. Musíte prepustiť zamestnancov a neviete sa rozhodnúť, ktorý bude do budúcna pre firmu prospešnejší? 

V tomto všetkom Vám na základe štandardov a skúseností viem poradiť

Mystery shopping dokáže vidieť aj to, čo vy už nevidíte, ale vidí to nový zákazník, ktorý sa  rozhoduje na základe emócii.

Rozhodujúci prvý moment (WOW EFEKT) je ozaj jediný.

Mystery shopping produkt pre každú firmu


 Kontaktujte ma