webdizajn 2

webdizajn 2

Web dizajn SLAVOMIR

CHCETE sa živiť ako MYSTERY SHOPPER?

11 rokov praxe v mysteryshoppingu dáva záruku, že z Vás urobím profesionála, ktorý si sám dokáže nájsť zákazky a nič iné už nebudete chcieť robiť.

ŠKOLNÉ máte doma do mesiaca.

INDIVIDUÁLNY PLÁN

MS11

 

INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN

Teória / Nácvik / Škola priamo v teréne

 

Web dizajn SLAVOMIR


TVORBA WEBU PODĽA VAŠICH POTRIEB