webdizajn 2

webdizajn 2

Web dizajn SLAVOMIR

 CHCETE sa živiť ako "PÁN" OBCHODNÍK?

17 rokov praxe v priamom obchode dáva záruku, že z Vás urobím profesionála, ktorý si sám dokáže nájsť zákazky a nič iné už nebudete chcieť robiť.

ŠKOLNÉ máte doma do dvoch mesiacov. 

INDIVIDUÁLNY PLÁN

obch11

 

INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN

Teória / Nácvik / Škola priamo v teréne

Web dizajn SLAVOMIR


TVORBA WEBU PODĽA VAŠICH POTRIEB